La partition « Ged A Sheòl Mi Air M' Aineol »

Chants de marins

 

Ged A Sheòl Mi Air M' Aineol


Téléchargez la partition de Ged A Sheòl Mi Air M' Aineol, chanson traditionnelle écossaise avec accords de guitare.
Partition gratuite en PDF

Facebook Twitter Pinterest
Ged A Sheòl Mi Air M' Aineol Partition gratuite
 
 

Paroles

Ged a sheòl mi air m' aineol
Cha laigh smalan air mi' inntinn
Ged a sheòl mi air m' aineol


1. 'S ann à Boston a sheòl sinn
Dol air bhoidse chun na h-Ìnnsinn

2. Rinn sinn còrdadh ri captain
Air a' bhàrc a bha rìomhach

3. Trì latha roimh na Nollaig
Thàinig oirnn an droch shìde

4. Shèid i cruaidh oirnn le frasan
'S clachan mheallain a bha millteach

5. Cha robh ròpa 's cha robh òirleach
Nuair a reoth ann nach robh trì ann

6. Chaill sinn craiceann ar làmhan
Bha ar gàirdeanan sgìth dheth

7. Cha còignear nan seasamh
'S bha seachdnar nan sìneadh

8. Trì latha is trì oidhche
'S mi ri chuibhle ri droch shìde

9. Nuair a labhair an captain
"Illean tapaidh na dìobraibh

10. Nuair a ruigeas sibh cala
Bidh ur drama dhuibh cinnteach

11. Tha lionn-diubh aig mo mhàthair
Is dùil aic' nach till mi

Traduction

Même si j'ai voyagé dans des pays lointains

Même si j'ai voyagé dans des pays lointains,
Jamais la tristesse se s'est installée en moi
Même si j'ai voyagé dans des pays lointains,

1. Nous avons mis les voiles à Boston
En direction des Indes.
...

Commentaires