La partition « Hùg Air A' Bhonaid Mhòir »

Chansons écossaises

 

Hùg Air A' Bhonaid Mhòir


Téléchargez la partition de Hùg Air A' Bhonaid Mhòir, chanson traditionnelle écossaise avec accords de guitare.
Partition gratuite en PDF

Facebook Twitter Pinterest
Hùg Air A' Bhonaid Mhòir Partition gratuite
 
 

Paroles

Hùg air a' bhonaid mhòir
Cuiribh oirre 's leigibh leatha
Tuilleadh air a' bhonaid eile
Chan eil leth gu leòr oirre
Hùg air a' bhonaid mhòir
Cuiribh oirre 's leigibh leatha
Tuilleadh air a' bhonaid eile
Chan eil leth gu leòr oirre

Bhonaid a bh' aig Dòmhnall Bàn
Ann an Bothalam na tàmh
Bha i uiread ris an spàrr
B' àird' i na lòban
Bhonaid a bh' aig Dòmhnall Bàn
Ann an Bothalam na tàmh
Bha i uiread ris an spàrr
B' àird' i na lòban

Commentaires