La partition « Don Joan i don Ramon »

Chansons espagnoles

 

Don Joan i don Ramon


Téléchargez la partition de Don Joan i don Ramon, chanson traditionnelle espagnole.
Partition gratuite en PDF

Facebook Twitter Pinterest
Don Joan i don Ramon Partition gratuite
 
 

Paroles

Don Joan i don Ramon
tornaven de la batalla;
don Joan va caure mort,
don Ramon poc n'hi faltava.
don Joan va caure mort,
don Ramon poc n'hi faltava.

Sa mare n'ha hagut esment
des de la torre més alta.
Ja n'ha vist venir el seu fill
per un camp que verdejava.
Ja n'ha vist venir el seu fill
per un camp que verdejava.

Verdejava de clavells,
de clavells i flors boscanes.
-Déu te guard, el fill Ramon,
quina cara tan mudada!
-Déu te guard, el fill Ramon,
quina cara tan mudada!

Fillet meu, com has tornat!
No tens colors a la cara!
-Mare, vinc de cal barber,
la sagnia me n'ha errada!
-Mare, vinc de cal barber,
la sagnia me n'ha errada!

- Maleït sia el barber
i el metge que l'ha manada.
- Mare, no el maleïu pas,
vos mateixa en sou la causa:
- Mare, no el maleïu pas,
vos mateixa en sou la causa:

No teniu sinó dos fills
i els heu fet anar en batalla;
a les batalles del rei,
molts n'hi van, no en tornen gaires;
a les batalles del rei,
molts n'hi van, no en tornen gaires;

sols en tornen els hereus,
els hereus de bones cases.
De vint-cents que hi van anar,
no en tornen pas ni quaranta;
De vint-cents que hi van anar,
no en tornen pas ni quaranta;

trist de mi, jo en só tornat
per morir-me a l'arribada.
Mare, prepareu-me el llit,
a on jo solia jaure.
Mare, prepareu-me el llit,
a on jo solia jaure.

Pose-m'hi los llençols blancs,
seran per amortallar-me;
poseu-m'hi los coixins tous,
que no els 'xafaré pas gaire;
poseu-m'hi los coixins tous,
que no els 'xafaré pas gaire;

que entre jo i el meu cavall
portem vint-i-nou llançades:
el cavall porta les nou,
trist de ni, totes les altres.
el cavall porta les nou,
trist de ni, totes les altres.

Moriré a la mitja nit,
mon cavall a punta d'alba,
mon cavall roig estelat
de lesquatre potes blanques!
mon cavall roig estelat
de lesquatre potes blanques!

- Fill meu, no parlis així,
que gran nova tinc per dar-te:
puja, puja-te'n a dalt,
ves a la cambra més alta.
puja, puja-te'n a dalt,
ves a la cambra més alta.

Trobaràs a ta muller
tota voltada de dames
que van a veure l'infant
que avui ella ha deslliurada.
que van a veure l'infant
que avui ella ha deslliurada.

Un infanto n'ha parit
que és com l'estrella de l'alba.
-Jo no estic pas per muller
ni per senyores ni dames;
-Jo no estic pas per muller
ni per senyores ni dames;

jo no estic per infantons
ni per estrelles de l'alba,
que no n'he de viure prou
perquè surti a obrir la dansa.
que no n'he de viure prou
perquè surti a obrir la dansa.

Deixeu-me'n anar al llit
per la darrera vegada,
que moriré a mitjanit,
i les set ja són tocades.
que moriré a mitjanit,
i les set ja són tocades.

Soterreu-me al al monestir,
davant l'altar de Sant Jaume;
i que enterrin mon cavall
a la porta de la clasta.
i que enterrin mon cavall
a la porta de la clasta.

A damunt de mon cavall
hi poseu les meves armes.
Tan bon punt com seré mort
feu-ne tocar les campanes,
Tan bon punt com seré mort
feu-ne tocar les campanes,

les campanes de la Seu,
les de SDant Miquel Arcàngel,
les del monestir més alt
que n'és lo convent del Carme
les del monestir més alt
que n'és lo convent del Carme

La gent, quan ho sentirà,
dirà: "Per qui toquen, ara?
-Toquen per a don Ramon
que n'és mort a la campanya.
-Toquen per a don Ramon
que n'és mort a la campanya.

Déu perdoni al cavaller,
consoli la triste mare,
que dos fillets que ha tingut
tots dos han mort en batalla."
que dos fillet

Commentaires