La partition « Nesem vám noviny »

Chansons

 

Téléchargez la partition de Nesem vám noviny.
Chanson traditionnelle tchèque
Partition avec accords de guitare
Partition gratuite en PDF

Facebook Twitter Pinterest
Nesem vám noviny Partition gratuite
 
 

Paroles

Nesem vám noviny

Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně,
Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 

Syna porodila čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána.
Jej obvinula a zavinula,
Jej obvinula a zavinula, plenčičkama. 

K němuž to andělé z nebe přisli, 
i také pastýři jsou se sešli.
Jeho vítali, jeho chválili,:dary
Jeho vítali, jeho chválili,:dary nesli. 

Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
že jest narozen, v jeslích položen,

že jest narozen, v jeslích položen, oznamují. 

Commentaires