La partition « Papa nou ki nan sièl la »

 

Papa nou ki nan sièl la


Téléchargez la partition de Papa nou ki nan sièl la.
Notre Père créole
Partition gratuite en PDF

Facebook Twitter Pinterest
Papa nou ki nan sièl la Partition gratuite
 
 

Paroles

Papa nou ki nan sièl la
Se pou volonté ou fèt
Sous tèa tankou na sièl la.
Sé pour yo réspékté non ou,
Sé pour yo rékonèt sé ou ki noua
Sé pou volonté ou fèt
Sous tèa tankou sièl la.
Pin nou bézouin chak joua
Ban nou li jodia
Padonnin sa nou fè
Ou tankou nou padonnin
Moun ki fè nou kickoy.
Pa kité nou pran nan pièf,
Min délivré nous ak sa ki mal.
Amen

Commentaires

Utilisateur N°1blpseke le 2016-07-01 à 12h14

super