La partition « Jana-Gana-Mana »

Chansons indiennes

 

Jana-Gana-Mana


Téléchargez la partition de Jana-Gana-Mana, hymne national indien.
Partition gratuite en PDF

Facebook Twitter Pinterest
Jana-Gana-Mana Partition gratuite
 
 

Paroles

Jana Gana Mana Adhinayaka,
Jaya He Bharata Bhagya Vidhata
Punjab Sindhu Gujarata
Maratha Dravida Utkala Banga
Vindhya Himachala Yamuna Ganga
Ucchhala Jaladhi Taranga
Tava Subha Name Jage
Tava Subha Ashisha Mage
Gahe Tava Jaya Gatha
Jana Gana Mangala Dayaka,
Jaya He Bharata Bhagya Vidhata,
Jaya He, Jaya He, Jaya He,
Jaya Jaya Jaya, Jaya He.

Commentaires